Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Dag van de Omgevingswet 2018

Dag van de Omgevingswet 2018

De 7e editie van de Dag van de Omgevingswet werd wederom georganiseerd in het Provinciehuis Utrecht door de VVM, een kennis- en relatienetwerk voor milieuprofessionals. Net als de voorgaande edities was er een ruim aanbod aan sessies waarin een breed scala aan onderwerpen de revue passeerden. De dag is vooral georganiseerd met het oog op de beleidsmakers.

‘Hard op weg naar de eindstreep’

Mirjam Maasdam (Gedeputeerde Utrecht) bepleitte tijdens het plenaire gedeelte dat de traditionele denkwijze in beleidsvorming ongeschikt is voor de veranderingen in de samenleving en de wetgeving. Er zal een omslag van denken nodig zijn waarbij zowel beschermen als benutten van de leefomgeving meegenomen wordt in beslissingen. Haar voorstel in deze is: neem elkaar hierin mee en ga vroegtijdig in gesprek met alle belanghebbenden.

Rosemarie Bastianen (Programmadirecteur Eenvoudig Beter) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ging hierop verder door de ontwikkelingen te vergelijken met een wielerkoers. Een race waarbij we gezamenlijk ‘hard op weg naar de eindstreep’ zijn. De helft van de gemeenten is inmiddels aan de slag gegaan maar juist de andere helft heeft nu dus aandacht nodig.

Klimaatveranderingen

David van Raalten van Arcadis sloot het plenaire gedeelte af met een presentatie over klimaatadaptatie. Hij vind het verontrustend dat termen als klimaatadaptatie schrikbarend weinig voorkomen terwijl de effecten van klimaatveranderingen de laatste jaren alarmerend toenemen.  Als voorbeeld refereerde hij aan de extreme weersomstandigheden die zich dit jaar in Nederland voorgedaan hebben, iets dat een paar jaar geleden nog maar zelden voorkwam. We zijn de eerste generatie die de veranderingen merkt, en de laatste generatie die er wat aan kan doen. Er moet niet alleen voorkomen worden dat het erger wordt, maar ook dat onze voorzieningen de al plaatsvindende veranderingen aankunnen.

Warm lopen voor de komende uitdaging van de omgevingswet

De ruim 300 bezoekers bestonden niet uitsluitend uit medewerkers van gemeente en provincie, maar vooral ook veel medewerkers uit de advies- en detacheringshoek, het bedrijfsleven als ook (milieu)juristen. Allemaal professionals die elk op een andere manier met de milieuwetgeving te maken hebben.

Nu de grote veranderingen van de Omgevingswet aan de horizon staan, ligt de focus nog bij het maken van beleid voor de aanstaande situatie. Dit is goed te zien tijdens de deelsessies: beleidsmakers wisselen ervaringen en adviezen actief uit. Ook juristen stellen vragen over het voorsorteren op de wet en de problemen die dit oplevert bij huidige procedures. Deze wisselwerking leid tot nieuwe inzichten en mogelijkheden.

Zowel het Rijk als de beleidmakers bij de overige bevoegde gezagen, beginnen zich warm te lopen voor de komende uitdaging. Het valt hierbij wel op dat deze de overige stakeholders (belangengroepen en burgers) moeilijk kunnen vinden en deze dus, ondanks veelvuldige oproepen, er maar sporadisch bij betrokken worden. Het is al snel 2021, en voor velen is de Omgevingswet nu nog een ander kleur jasje. Neem elk aspect en alle belanghebbenden zo vroeg mogelijk mee, voorkomen is immers beter dan genezen.

Daniël H.G.J. Harmsen, Junior Vergunningverlener Bisschop + Partners.