VTH-beleidsadvies

Bisschop + Partners heeft ervaring met alle elementen uit de beleidscyclus. Al onze adviseurs hebben ervaring met de uitvoerende praktijk. Een specialisatie van Bisschop + Partners is de inzet van de nieuwste inzichten in de werking van communicatie. Dit zowel op bewust als op onbewust niveau. Een goed voorbeeld daarvan is “nudging”. Nudging gaat over het geven van een duwtje (‘nudge’ in het Engels) in de ‘goede’ richting. Er is geen eenduidige definitie van nudging maar het komt erop neer dat de (deels) onbewuste besluitvorming van mensen wordt beïnvloed om zo tot gewenst gedrag te komen.

VTH-organisatieadvies

Het VTH-werkveld is steeds in beweging. De ene keer door verandering van wet- en regelgeving (activiteitenbesluit, de wabo of straks de omgevingswet). De andere keer door veranderingen in de structuur van het werk. Bijvoorbeeld de splitsing van vergunningverlening en handhaving.

VTH-uitvoerende diensten

De dienstverlening voor de uitvoering van VTH-taken is gericht op het leveren van passende capaciteit (detachering) voor het uitvoeren van taken. Passend betekent inzet van een senior adviseur waar het moet en een junior adviseur waar het kan.

Omgevingsdienst Noordzeekanaal
AEB Amsterdam
Regionale Uivoeringsdienst
Gemeente Waterland
Avans
Amsterdam Metallized Products
Omgevingsdienst regio Utrecht
Provincie Flevoland
Gemeente Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Gemeente Naarden
RUD Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Gemeente De Bilt
Gemeente Heiloo
Gemeente Heerhugowaard
MWH
RUD Utrecht

Benieuwd naar wat Bisschop + Partners voor uw organisatie kan betekenen?