Ga naar de inhoud
Home » Onze diensten » Projectmatige assistentie en extra capaciteit bij vergunningverlening

Projectmatige assistentie en extra capaciteit bij vergunningverlening

De dienstverlening van Bisschop + Partners voor de uitvoering van VTH-taken is gericht op het leveren van passende kennis en capaciteit. Passend betekent: inzet van een adviseur Milieu onder begeleiding van een in het VTH-werkveld ruim ervaren collega.

Wij werken in klantgerichte projectteams. De teams komen wekelijks bij elkaar en delen op basis van intervisie hun kennis en ervaringen. Hun projectleider is uw vaste aanspreekpunt. 

De teams worden ondersteund in archiefzaken, procedures en voortgangsbewaking. Wij kunnen voor onze opdrachtgevers volledige procedures doorlopen of delen van de procedure op ons nemen. Een aantal voorbeelden:

  • wij voeren vooroverleg met vergunningplichtigen, resulterend in doeltreffende vergunningaanvragen;
  • wij beoordelen de aanvragen voor een omgevingsvergunning of melding op ontvankelijkheid. Zo nodig verzoeken wij om aanvullende gegevens zodat de aanvragen volledig zijn;
  • wij stellen (ontwerp)beschikkingen c.q. ontheffingen op;
  • wij behandelen door belanghebbenden ingebrachte zienswijzen;
  • wij adviseren over de te volgen strategie en alle aspecten van de procedure.

Wij beschikken over capaciteit voor handhaving en vergunningverlening voor zowel eenvoudige activiteiten als complexe BRZO-activiteiten. In overleg met onze opdrachtgevers stellen wij het projectteam samen om hen ten dienste te staan. 

Ons uitgangspunt is: de werkzaamheden uitvoeren tegen passend tarief, afhankelijk van de zwaarte van de vergunningstrajecten. 

Soms is detachering een goede oplossing en soms is uitbesteding de betere optie. Wij bepalen samen met de opdrachtgever de optimale projectvariant.