Ga naar de inhoud
Home » Onze diensten » Ondersteuning bij toezicht en handhaving

Ondersteuning bij toezicht en handhaving

Onze adviseurs Milieu:

  • hebben hun kennis van de meest recente wet- en regelgeving paraat;
  • zijn communicatief sterk;
  • voeren (Integrale) controles en hercontroles uit bij alle bedrijfscategorieën;
  • verwerken de (her)controles in uw systeem en verzorgen de bevindingenbrief en het bezoekverslag;
  • adviseren over de te volgen strategie en alle aspecten van de zaak.

Expertise in handhaving vanuit dialoog en vertrouwen

De door ons ingezette adviseurs Milieu zijn vooral bij het proces van handhaving betrokken. In beginsel genieten zij niet de wettelijke bevoegdheden van BOA’s. Desgewenst kunnen wij BOA’s voor u inzetten. Onze adviseurs Milieu: 

  • zijn geschoold in effectieve communicatie omdat naar onze overtuiging handhaving tot doel heeft het gedrag duurzaam te beïnvloeden;
  • voeren handhavingscontroles en vervolgcontroles uit bij alle bedrijfscategorieën;
  • verwerken de (her)controles in uw systeem en verzorgen de bevindingenbrief en het bezoekverslag;
  • adviseren over de te volgen strategie en alle aspecten van de zaak.

Training

In de communicatie met overtreders kan veel bereikt worden als de juiste technieken worden gehanteerd. Daarom bieden wij diverse trainingen aan die gericht zijn op de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden die onmisbaar zijn bij het uitvoeren van VTH-taken. Bij de trainingen worden 35 jaren praktijkervaring gecombineerd met de laatste inzichten op het gebied van gedragswetenschappen.

De trainingen worden verzorgd door onze partner Handhavingsacademie Nederland.