Ga naar de inhoud
Home » Onze diensten

Onze diensten

Ruim dertig jaar uw partner in de uitvoering van VTH-taken

Wij richten ons op de instrumenten van nu en bieden onze opdrachtgevers drie speerpunten:

  • projectmatige assistentie en extra capaciteit bij vergunningverlening;
  • ondersteuning bij toezicht en handhaving op basis van vergunningverlening;
  • beleidsondersteuning en organisatieadvies. 

Bisschop + Partners biedt zijn opdrachtgevers daarvoor gedegen geschoolde adviseurs Milieu. In overleg met de opdrachtgever bepalen wij wat de beste manier van werken is: aannemen of detacheren.

boom in het open veld

Projectmatige assistentie en extra capaciteit bij vergunningverlening

De dienstverlening van Bisschop + Partners voor de uitvoering van VTH-taken is gericht op het leveren van passende kennis en capaciteit. Passend betekent: inzet van een adviseur Milieu onder begeleiding van een in het VTH-werkveld ruim ervaren collega.

Ondersteuning bij toezicht en handhaving op basis van vergunningverlening

Afhankelijk van de complexiteit van de te controleren inrichting kunnen wij beginnende of meer tot zeer ervaren toezichthouders inzetten op uw VTH-trajecten.

Beleidsondersteuning en organisatieadvies

Soms is in het VTH-werkveld de relatie zoekgeraakt tussen wat we doen en wat we willen bereiken. Wij leggen het verband. Wij helpen uw organisatie met het bereiken van het beoogde resultaat met zoveel mogelijk voldoening en tegen de geringste inspanning.