Ga naar de inhoud
Home » Referenties » Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De OD NZKG is een gewaardeerde opdrachtgever. De relatie met deze opdrachtgever is creatief en oplossingsgericht en heeft een duurzaam karakter waardoor de samenwerking soepel verloopt. Enkele opdrachten zijn:

Advies

  • Hands-on advisering om het instroomproces van Toezichthouders Bouw te bevorderen. De opdracht is een directie-opdracht en gaat verder dan het laten instromen van gekwalificeerd personeel. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt is de uitdaging vooral om alternatieve, creatieve oplossingen te vinden die ook op de wat langere termijn effectief zullen zijn. Ook anticipatie op de Wet Kwaliteitsborging in de Bouw en interne taakdifferentiatie zijn onderdeel van deze opdracht.
  • Screening van een groot aantal inrichtingen in het kader van de implementatie van de 4e trance activiteitenbesluit en het opstellen van een actualisatieplanning en begroting.

Vergunningverlening

  • Detachering van een aantal senior vergunningverleners BRZO/IPPC, zowel deta-vast als gedetacheerd. De gedetacheerde vergunningverleners zijn in vaste dienst van Bisschop + Partners waardoor continuïteit in de samenwerking met de opdrachtgever geborgd is.
  • Actualisatie van omgevingsvergunningen van zowel gemeentelijke als provinciale bedrijven (BRZO of aanwezigheid IPPC-installatie).
  • Voor het aannemen van werk kregen wij het vertrouwen van de afdeling ‘Branches’. De productie van een groot aantal vergunningen werd door de OD NZKG uitbesteed en onder regie van Bisschop + Partners ‘buiten de deur’ uitgevoerd.

Trainingen en Coaching

  • In samenwerking met onze partnerorganisatie ‘Handhavingsacademie Nederland’ hebben wij een maatwerktraining verzorgd voor de toezichthouders Bouw en Milieu. Het betrof een training ‘Omgaan mét en voorkómen van agressie’. Het accent in deze training ligt op vakinhoudelijke casussen en effectieve beïnvloeding van (naleef)gedrag, waarbij de laatste inzichten uit de neuropsychologie worden ingebracht.

Contact

Ebbehout 31
1507 EA Zaandam
088 567 0200