Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Heeft de flexibele schil nog wel toekomst?

Heeft de flexibele schil nog wel toekomst?

Leo Bisschop over inhuur en vakmanschap

‘Laat ik met de deur in huis vallen: er zijn veel misverstanden over wat een flexibele schil is. Het lijkt wel een modeterm, een wondermiddel voor organisaties die lean & mean denken te opereren. Ik durf te stellen dat flexibele schillen in praktijk vaak helemaal niet flexibel zijn. En dat we er voor op moeten passen dat we het hele begrip Flexibele schil niet de nek omdraaien. Ik leg het graag uit.’ Leo, naamgever en mededirecteur van Bisschop + Partners, gaat er goed voor zitten en steekt van wal.

‘Om te beginnen: wij hebben er geen moeite mee om medewerkers bij onze opdrachtgevers te detacheren. Wel onder voorwaarden – daar kom ik nog op terug. Maar als ik iemand al drie jaar bij dezelfde organisatie onderbreng, vraag ik me af of dat nog flexibel is. Kijk, veel van onze opdrachtgevers zijn overheden – vaak in de wereld van de milieuwetgeving: vergunningverlening en handhaving. Overheden hanteren vaak strikte lijstjes met formatieplaatsen. Een afdeling krijgt een maximum aantal uren voor vaste werknemers mee. Is er meer werk, dan wordt er ingehuurd. Is er langer meer werk dan wordt die inhuur structureel. Op papier blijft de organisatie daarmee klein en slagvaardig. Met flexibiliteit heeft dat weinig meer te maken. En er hangt een behoorlijk prijskaartje aan.’

Lees in het kader van de flexibele schil ook de blog ‘De nadelen van uitbesteding‘.

Opportunisme & planning

‘Waarom stel ik dit aan de kaak? Je zou zeggen dat ik daarmee in mijn eigen voet schiet. Detacheringen zijn toch opdrachten voor ons? Welnu, opportunisme is ons vreemd. Bisschop + Partners staat voor betrouwbaar advies. Voor dienstverlening met het belang van de opdrachtgever op ons netvlies. Trouwens het  belang van ons allemaal als het om gemeenschapsgeld gaat! Als ik iemand kan voorrekenen dat-ie geld in zijn zak houdt door minder op vast personeel te beknibbelen, dan laat ik dat niet na. We hebben onlangs een rekenvoorbeeld voor een van onze grotere klanten gemaakt. Kijk naar de trends over een periode van – in dit geval – drie jaar. Pas daar je aantal vaste mensen op aan. En houd je flexibele schil achter de hand als je die werkelijk flexibel moet inzetten. Hoe? Dat is een kwestie van planning en vooruitzien.’

Varkens & vissen

‘Een klein lesje Economie leert dat er altijd sprake is van golfbewegingen. Denk aan de Varkenscyclus. Als varkensvlees schaars is, betaal je er meer voor. De prijzen zijn prima dus meer mensen gaan varkens fokken. Het aanbod stijgt, de prijs daalt, fokkers gaan over de kop – we beginnen weer van voren af aan. Kijken we naar de te verwachten werkomvang op milieugebied, dan loopt die in dat ritme mee. Meer varkensfokkers vragen bouw- en milieuvergunningen aan. Er moet worden gehandhaafd. Oplevering van bedrijfsterreinen na beëindiging van de inrichting brengt bodemonderzoek en bodemsanering in beeld. Zo is het ook met de economie in het algemeen. Gunstige voorspellingen leiden tot consumentenvertrouwen en vraag – meer mensen starten een bedrijf of breiden dat uit – zie daar het werk dat op je afkomt. Acteer je daar te laat op, dan is er misschien geen flexibele schil meer te regelen. Iedereen vist dan immers in dezelfde vijver.’

Vergrijzing & vers bloed

‘Dat brengt me op een andere kwestie: die van vakmanschap en kennisborging. Onze maatschappij vertoont vergrijzing, over de volle breedte. Seniors vertrekken en je moet dus vers bloed aantrekken. Organisaties hebben de neiging om starre profielen te hanteren voor wie ze in dienst nemen. Ingenieurs nemen alleen maar ingenieurs aan want doen ze dat niet, dan zouden ze hun eigen kwalificatie ondermijnen. Ik vind dat een valkuil. Ik heb vaak gezien dat mensen zonder de juiste papieren, toch prima on the job getraind kunnen worden. Daarom voeren wij het beleid dat we uitsluitend seniors detacheren als ze een junior mogen meebrengen: het ‘meester-gezel’ principe. Goed voor de klant want zo kan het juiste werk tegen het juiste tarief worden gedaan. Goed voor het vakgebied want er blijft nieuwe instroom. Anders moet je je afvragen: Heeft de flexibele schil nog wel toekomst?

Actualisaties en achterstallig werk uitvoeren: snellere doorlooptijd tegen minder kosten

Bij de werkwijze die Bisschop + Partners hanteert voor uitbesteding, worden senior- en junior medewerkers samen ingezet volgens het meester-gezel principe. Dit is niet alleen goed voor de toekomst van de flexibele schil, maar ook voordelig voor de opdrachtgever. Onderstaande illustratie maakt dit duidelijk.

Als we de gebruikelijke oplossing (scenario 1), de inhuur van senior medewerkers, vergelijken met de inhuur van zowel seniors- als mediors (scenario 2), dan bestrijkt de doorlooptijd van een bepaalde werkvoorraad 60% en dalen de totale kosten naar 85%. Bij uitbesteding, waarbij juniors aan het team worden toegevoegd (scenario 3), daalt de doorlooptijd zelfs naar 40% en bedragen de totale kosten 70% ten opzichte van het eerste scenario.

Wilt u advies of meer informatie over het inrichten van de flexibele schil van uw organisatie? Neem dan contact met ons op.