Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Het klimaat ontziet niemand… de Nederlandse overheid wel

Het klimaat ontziet niemand… de Nederlandse overheid wel

Het klimaat ontziet niemand… de Nederlandse overheid wel. Daar lijkt het in ieder geval wel op met de voorgestelde klimaatmaatregelen die vooral de burgers zullen treffen en bedrijven lijken te ontzien. Gelukkig zijn er politici die de onredelijkheid hiervan inzien. Zoals Jesse Klaver die recent een concreet voorstel deed om de grootste vervuilers aan te pakken door hun CO2 emissie te belasten.

De maatregel is ook gemakkelijk in te voeren omdat deze bedrijven deelnemen aan de CO2 emissiehandel en in dit kader jaarlijks de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten moeten rapporteren. Door een belasting op te leggen van 25 euro per ton CO2 met ingang van 2020 (en daarna een jaarlijkse verhoging), verwacht Klaver dat deze bedrijven gestimuleerd worden om hun energieverbruik te beperken. En met de extra inkomsten van de CO2 taks kan de staat de lasten van de klimaatmaatregelen voor burgers verlichten. Lijkt het ei van Columbus….. of toch niet helemaal?

Grote bedrijven ontzien

Iedere ton CO2 die wordt uitgestoten hangt immers samen met een bepaalde hoeveelheid gereed product. Wat mist in het verhaal van Klaver is de garantie dat dit gereed product niet duurder wordt om zo de CO2 taks te betalen. Want dan zijn het uiteindelijk toch weer de consumerende burgers die de prijs betalen…. en ook nog zonder dat het klimaat hier iets mee opschiet.

Dat kan en mag niet de bedoeling zijn. Daarom graag aandacht voor de volgende vraag die mij beroepsmatig al lange tijd bezig houd: wie heeft toch bedacht dat het verboden is om aan bedrijven die deelnemen aan de CO2 emissiehandel maatregelen voor te schrijven “ter bevordering van een zuinig gebruik van energie” (zie Besluit omgevingsrecht, artikel 5.12 eerste lid onder b). Misschien iemand die ook toen al de grote bedrijven wilde ontzien?

“Het is dus bij de deelnemers aan de emissiehandel bij wet verboden om energiebesparende maatregelen voor te schrijven in de vergunning.”

Verbod op energiebesparende maatregelen

Ik kan er met mijn pet niet bij. Waar mijn collega’s in heel Nederland het voor elkaar gekregen hebben om bij het midden en kleinbedrijf in de detailhandel koelkisten en -kasten van energiebesparende deuren of afdekking te laten voorzien (ondanks vele protesten vanuit de branche), is het dus bij de deelnemers aan de emissiehandel (lees de meest klimaatrelevante bedrijven uit ons land) bij wet verboden om energiebesparende maatregelen voor te schrijven in de vergunning.

In het licht van de klimaatdiscussie krankzinnig toch?

Daarom stel ik bij deze heel graag voor om het betreffende artikel uit de wet te schrappen. Zodat mijn collega’s en ik ook bij de grote industrie het onderwerp energiebesparing met de nodige urgentie op de agenda kunnen zetten.

Maar helaas……. wij gaan niet over veranderen of schrappen van teksten in de wet.

En daarom deze dringende oproep: meneer Klaver en andere politici, u bent aan zet!

Marijke Koek,
Senior Vergunningverlener, beleidsadviseur en adviseur externe veiligheid.