Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Hoe ondernemen we actie tegen luchtvervuiling?

Hoe ondernemen we actie tegen luchtvervuiling?

industrielandschap met rokende schoorstenen bij avond

Enige tijd terug oordeelde de rechtbank Den Haag dat de Staat per direct actie moet ondernemen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De overheid moest binnen twee weken een plan maken waarmee overschrijdingen van fijnstof en stikstofdioxide in de lucht zo snel mogelijk verleden tijd zijn. Deze uitspraak werd gedaan nadat Milieudefensie in een kort geding had geëist dat de overheid snel maatregelen moest nemen voor een schonere en gezondere lucht.

Wat houdt de uitspraak in?

Geding van Milieudefensie

Milieudefensie is een organisatie die al sinds 1971 werkt aan een duurzaam en eerlijk Nederland. Met het kort geding dat zij hebben ingediend wilde de milieuorganisatie de overheid dwingen tot een actievere houding om aan de EU-normen tegen luchtvervuiling te voldoen.

Donderdagochtend 7 september schrijft de organisatie op hun website: ‘Vonnis kort geding: we hebben gewonnen!’. De rechter stelde Milieudefensie volledig in het gelijk: de uitspraak is een ‘regelrechte doorbraak voor gezonde lucht’.

Vonnis voor gezonde lucht

De rechter bepaalde in het vonnis onder andere dat de Staat binnen twee weken een plan moet maken om ‘voorspelbaar en aantoonbaar’ overal aan de Europese grenswaarden te voldoen. Daarnaast moet er een lijst komen met alle locaties waar de normen worden overschreden. De rechter verbiedt ook dat er nieuwe maatregelen genomen worden die leiden tot nieuwe overschrijdingen van de wet.

Wat wordt er nu al gedaan tegen luchtvervuiling?

Natuurlijk wordt er nu ook al door de Rijksoverheid, provincies en gemeenten (extra) maatregelen genomen wanneer uit de jaarlijkse metingen blijkt dat de luchtvervuiling te groot is. Een voorbeeld van een overheidsmaatregel is dat vanaf 2025 alle nieuwe ov-bussen zonder uitstoot van CO2 rijden. De bussen zullen dan elektrisch of op waterstof rijden.

Een andere maatregel die gemeenten kunnen treffen is het instellen van milieuzones in de stad. Deze zones sluiten (delen van) de stad af voor de meest vervuilende auto’s en vrachtwagens.

Wat kunnen wij doen tegen luchtvervuiling?

Ga vaker met het OV of de fiets

Naar ons idee helpen alle kleine beetjes, dus ook als burger kan je bijdragen aan een schonere lucht en minder milieuvervuiling. Zo kan je natuurlijk de auto vaker laten staan en je met het openbaar vervoer of met de (elektrische) fiets verplaatsen.

Doe mee aan de Veggie Challenge

Een ander initiatief waar je aan mee kan doen is de Veggie Challenge: met deze challenge eet je een maand lang vegetarisch of veganistisch. Elke dag krijg je recepten toegestuurd die helpen je doel te behalen. Eén van de voordelen wat dit volgens de organisatie oplevert is dat door plantaardig te eten je per jaar veel CO2-uitstoot bespaart. Het zou gaan om een hoeveelheid uitstoot gelijk aan een autorit van Amsterdam naar Peking.

En wat ga jij doen?

Heeft de uitspraak gevolgen voor de formulering van beleid of voor de prioriteiten die je stelt voor vergunningverlening of handhaving?

Kees Vermunt