Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Nieuwe trainingen voor vakspecifieke gedragsvaardigheden

Nieuwe trainingen voor vakspecifieke gedragsvaardigheden

In samenwerking met de Handhavingsacademie Nederland starten we met drie meerdaagse trainingen. Elk ervan is gericht op een specifieke doelgroep binnen het werkveld van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Vooral vakspecifieke gedragsvaardigheden komen aan de orde, toegespitst op het handelen van toezichthouders, (senior) medewerkers met een coördinerende rol en juristen en juridische medewerkers.

Nieuwe trainingsformule

Als reactie op de beperkingen die de corona regels met zich meebrengen voor de trainingen, gaan we uit van een nieuwe trainingsformule. Vanaf nu bieden wij de mogelijkheid om via video meetings de enthousiasmerende en theoretische modules te behandelen om vervolgens in het najaar de trainingsmodules te doen die fysieke aanwezigheid vergen.
 
Wij denken hiermee een vorm te hebben gevonden waarbij wij op korte termijn de trainingen kunnen hervatten terwijl wij onze kwaliteitsstandaard en smaakmakende elementen van de trainingen in stand houden.

Als organisatoren nodigen u van harte uit om aan de trainingen deel te nemen.

Lees meer

Op de website van Handhavingsacademie vertellen coach Robert Belger en adviseur Leo Bisschop meer over over ons trainingsaanbod in de blog Handhaaf vanuit respect, niet vanwege respect.