Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Omgevingswet vraagt aanvullende vaardigheden

Omgevingswet vraagt aanvullende vaardigheden

De Omgevingswet komt steeds een stapje dichterbij. Wat gaat dat vragen van uw mensen? Het is mijn stellige overtuiging dat met de introductie van de nieuwe omgevingsplannen de processen veel dynamischer gaan verlopen en dat vraagt om een andere manier van aansturen. Een meer flexibele manier, waar het beoogde doel duidelijk is en de weg er naar toe flexibel. Dat vraagt om procesmanagement.

Procesmanagement

Wat is procesmanagement? Er zijn verschillende manieren om een eenmaal vastgesteld doel te bereiken. Zo kan je:

  • Afwachten en kansen benutten
  • Een projectmanager erop zetten
  • Of inzet van procesmanagement

De eerste is iets voor ontspannen mensen die er op vertrouwen dat het wel goed komt of voor situaties waarin het moment waarop het doel bereikt wordt niet zo belangrijk is. Bij projectmanagement wordt alles in een strak pak getrokken, waarin doel, resultaat en de weg ernaar toe glashelder zijn vastgelegd. Procesmanagement is een tussenvorm die wordt toegepast als alles nog niet is vastgelegd en er nog veel onzekerheden over de bewandelen weg zijn. Een onderwerp waar wij regelmatig procesmanagement hebben toegepast en waar met enige fantasie veel raakvlakken zijn met de omgevingsplannen zijn stedelijke vernieuwing of landinrichting.

Kritische succesfactoren

Cruciaal bij procesmanagement is het vaststellen van de kritische succesfactoren (KSF’s). KSF’s zijn de handvatten waarmee de procesmanager sturing geeft aan de steeds veranderende situatie. Afhankelijk van de fase waarin een proces zich bevindt zullen andere factoren kritisch zijn. Bij de bovengenoemde stedelijke vernieuwing of landinrichting speelden vaak onderstaande KSF’s:

  • Bestuurlijk commitment
  • Financiële dekking
  • Ruimtelijke ordening
  • Beschikbaarheid grond
  • En invulling beheer en onderhoud

Bij aanvang van een traject is bestuurlijk commitment vaak het meest kritisch, later verschuift dit naar beschikbare middelen en beschikbare grond en in de laatste fase wordt de operationele kant belangrijker. Het werken met kritische succesfactoren vraagt om een kritische, de naam zegt het al, benadering waarin men de knelpunten wil zien en niet bagatelliseert.

Belangrijke eigenschappen van een procesmanager

Wat heb je nodig om succesvol te zijn als procesmanager? Omgevingssensitiviteit en analytisch vermogen voor het goed inschatten van knelpunten. Psychologisch inzicht en zakelijk inzicht voor het in kaart brengen van belangen en behoeftes. Flexibiliteit en creativiteit voor het bedenken van oplossingsrichtingen en durf, realiteitszin en communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht voor het uitvoeren daarvan.

Wat zouden bij het realiseren van een omgevingsplan kritische succesfactoren zijn? Bestuurlijk commitment ligt voor de hand. Welke nog meer?

Wilt u weten wat Bisschop + Partners voor uw organistie kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Auteur: Kees Vermunt