Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Verbeter je communicatie door inzicht in oorzaak en gevolg

Verbeter je communicatie door inzicht in oorzaak en gevolg

Wat is de impact van jouw communicatie?

Hoe sta jij als toezichthouder in je werk? Als je er niet uit komt met een collega, een autosloper of een KAM coördinator, wat zeg je dan tegen jezelf? Zeg je dingen als: ‘Met die sukkel valt ook niet te praten,’ of: ‘Die KAM coördinator begrijpt er helemaal niks van!’ Leuk gezegd, maar veel verder kom je er niet mee! Zoek liever je eigen aandeel, je eigen span of control! De impact van wat jij zendt lees je immers terug in de reactie van de ontvanger. Hoe pak jij je aandeel in een betere communicatie en daarmee een door beide gesprekspartners gedragen resultaat?

In deze blog gaat NLP-trainer Robert Belger, verbonden aan onze Handhavingsacademie Nederland daar op in.

Het oorzaak en gevolg principe

Als je jouw leven als een auto zou zien, zit je dan achterin en geef je de besturing uit handen? Of zit je zelf achter het stuur? In NLP-trainingen gebruiken we het oorzaak-gevolg principe. Dit principe is afkomstig van Isaac Newton, een van de meest bekende wetenschappers uit de geschiedenis. Hij werd in 1643 in Engeland geboren en geldt als de grondlegger van de Klassieke Mechanica.

Mogelijk ken je het verhaal over Newton en de appel al. Toen hij op een mooie dag prinsheerlijk onder een appelboom lag, viel er een appel precies op zijn hoofd. Dit zette hem aan het denken! Wat maakt dat een appel als hij rijp is, nu juist naar beneden valt? Wat is daar de oorzaak van? Van het één kwam het ander en zo ontdekte hij de wetten van de zwaartekracht, inclusief het oorzaak-gevolg principe.
 

Verander de oorzaak en daarmee het probleem

Het principe van oorzaak en gevolg is een onderwerp dat we bij veel van onze trainingen bij de Handhavingsacademie Nederland behandelen. Dit principe gaat ervan uit dat alles wat er gebeurt met elkaar verbonden is. Volgens Newtons wetten is er voor elk probleem altijd een oorzaak, mits we het probleem kunnen zien als een gevolg van iets anders. Moeilijk? Laten we het als volgt benoemen.

Als je collega bot naar jou reageert, dan is daar een oorzaak voor. Als de autosloper niet met jou in gesprek wil, dan is daar een oorzaak voor. Als jij je onzeker voelt dan is daar een oorzaak voor. Kortom: als er een probleem is, is er altijd een oorzaak. Als het probleem en de oorzaak met elkaar verbonden zijn, dan betekent dit dat je door het wegnemen of veranderen van de oorzaak ook het probleem verandert. Het probleem is een kans geworden. Hoe gaaf is dat!

Switch naar jouw eigen verantwoordelijkheid

Laten we dit eens doorvertalen naar werk. Ik merk dat mensen in de praktijk nog te vaak aan de gevolg-kant van een probleem staan. Wat bedoel ik daarmee? Welnu, als het je bijvoorbeeld maar niet lukt om een goed gesprek met de autosloper aan te gaan, dan kun je hem daar de schuld van geven. Zo kies je onbewust voor een slachtofferrol, neem je geen verantwoordelijkheid en leg je de schuld bij de ander. Vraag jezelf eens af, is dat wat je wil?

We gaan nog even terug naar de metafoor van de auto. Als je het stuur in handen hebt, dan sta je aan de oorzaak-kant. Zit je vaker achterin, dan bevind je je aan de gevolg-kant. De gevolg-kant noemen we ook wel de slachtofferkant. Mensen stellen zich op als slachtoffer in plaats van dat ze verantwoordelijkheid voor hun situatie oppakken. Deze mensen moeten de switch naar de oorzaak-kant maken.

Vergroot je invloed op een goed gesprek

Je kunt ook de verantwoordelijkheid nemen voor een probleem. Dat noemen we: aan de kant van de oorzaak staan. Wat mij betreft is dit één van de belangrijkste uitgangspunten om je communicatie effectief te kunnen veranderen. Als je in staat bent om jezelf als oorzaak te zien van wat er om je heen gebeurt sta je aan de oorzaak-kant. Zo kun je ervaren dat je zélf invloed hebt op de situatie.

Om terug te komen op het voorbeeld van de autosloper: als het je maar niet lukt om met hem een goed gesprek aan te gaan, kun je er ook voor kiezen om de signalen die je van hem ontvangt serieus te nemen en je communicatie te veranderen. Dat komt simpelweg neer op het hanteren van de gedachte dat jijzelf de oorzaak bent van de reactie die je van de ander krijgt. Dus als je een andere reactie wil, dan heb jij iets in je communicatie te veranderen. Dat is verantwoordelijkheid nemen!

Wil jij effectiever communiceren? Wil jij minder wijzen naar anderen als het niet lekker loopt? Wil jij verantwoordelijkheid nemen voor je communicatie? Dé voorwaarde voor het realiseren van verandering en het behalen van doelen is dat je bereid bent om aan de kant van de oorzaak te gaan staan. Als je de volgende twee NLP-gedachten als waarheid aanneemt, sta je al met één been aan de oorzaak-kant:

  • De betekenis van jouw communicatie (oorzaak) lees je in de reactie van de ander (gevolg).
  • Als je doet wat je altijd al deed (oorzaak), krijg je wat je altijd al kreeg (gevolg). Wil je het anders, doe het dan ook anders!

Meer weten over waar jij kunt staan?

Vraag jezelf eens af aan welke kant jij doorgaans staat. Meer weten? In april 2022 start de tiendaagse training ‘Communiceren met Impact.’ Daar leer je om aan de oorzaak-kant te gaan staan.

Op de website van Handhavingsacademie vertellen coach Robert Belger en adviseur Leo Bisschop meer over ­­ons trainingsaanbod: 

Handhaaf vanuit respect, niet vanwege respect

Robert Belger over innemen van verschillende perspectieven bij communicatie

Robert Belger legt zich als NLP-coach toe op het gebied van intermenselijke communicatie. Daarnaast werkte hij jarenlang in het taakveld van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Daarmee slaat hij een brug tussen inhoudelijk vakgebied en communicatieve vaardigheden. ‘Veel mensen denken dat het bij communiceren om het zenden van een boodschap gaat. Daarmee missen zij minimaal de helft van het verhaal. Wat zij zenden, wordt aan de andere kant van het gesprek ontvangen. Wie ontvangt jouw boodschap? Met welke achtergrond? In welke situatie? En welke rol spelen oorzaak en gevolg in effectieve communicatie?’