Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Een hoge werkdruk: wat valt hier tegen te doen?

Een hoge werkdruk: wat valt hier tegen te doen?

bezorgde vrouw met hand op haar voorhoofd

Hoge werkdruk op de werkvloer

Te hard werken kan leiden tot stress op de werkvloer. Dit heeft invloed op zowel de fysieke als mentale toestand van werknemers. Werkdruk is op dit moment het grootste beroepsrisico in Nederland. Als manager heeft u een belangrijke rol in het voorkomen dat werknemers langdurig uitvallen vanwege een te hoge werkdruk. Hoe ontstaat dit, wat zijn de belangrijkste symptomen en welke oplossingen zijn er mogelijk?

In dit artikel gaan we verder in op wat u als manager kunt doen om de werkdruk bij uw werknemers te doen afnemen. Verder geven we advies in welke stappen werknemers zelf kunnen zetten.

Hoe ontstaat een hoge werkdruk?

Er zijn meerdere oorzaken aan te wijzen, maar de twee voornaamste zijn toch wel stress en een verstoorde balans tussen privé en werk.

Stress is de grootste oorzaak

Stress is bijvoorbeeld een grote factor voor een te hoge werkdruk. Hoewel stress niet altijd verkeerd hoeft te zijn – het kan de prestaties namelijk ook bevorderen – wordt het werknemers vooral teveel als de werkbelasting de spuigaten uitloopt. Werknemers lijken bij een te hoge werkbelasting de grip en controle op de uit te voeren werkzaamheden kwijt te raken. Er is geen overzicht meer.

Geen balans tussen privé en werk

Een te hoge werkdruk kan ook staan wanneer het privéleven van werknemers niet op orde is of wanneer de balans ontbreekt tussen werk en privé. Vaak zitten uw werknemers niet lekker in hun vel en nemen ze het werk mee naar huis, of juist andersom.

Wat zijn de belangrijkste symptomen?

Een te hoge werkdruk kunt u bij uw werknemers vaak herkennen aan stressgerelateerde klachten. Als manager is het belangrijk om signalen op te vangen wanneer werknemers geen plezier meer in hun werk hebben of de prestaties achteruit gaan. Psychische klachten en lichamelijke klachten kunnen vaak een voorbode zijn van een burn-out.

man met bril denkt na

Klachten die een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld slapeloosheid, hoofdpijn, verhoogde bloeddruk, piekeren en somberheid. In het ergste geval kunnen werknemers terechtkomen in een burn-out en langdurig uitgeschakeld worden.

Wat kunnen werknemers zelf doen?

Werknemers die een te hoge werkdruk ervaren, kunnen zelf van alles doen om er beter mee leren om te gaan of er zelfs vanaf te komen. Het aangeven van grenzen is bijvoorbeeld erg belangrijk. Het is beter om eerst iets af te maken, voordat er aan iets nieuws begonnen wordt.

Het inlassen van pauzes is eveneens erg belangrijk, zelfs wanneer daar eigenlijk geen tijd voor is. Bij voortdurend overwerken lijkt er een structureel probleem te zijn bij een werkgever. Werknemers dienen structureel overwerken daarom zoveel mogelijk te beperken.

Het luisteren naar het eigen lichaam en het vragen om hulp aan collega’s kan evenzo van belang zijn om een hoge werkdruk te voorkomen.

Wat kunt u als manager voor uw werknemers betekenen?

Als manager kunt u verschillende maatregelen treffen om een te hoge werkdruk te voorkomen. Preventieve maatregelen zijn uiteraard de beste maatregelen die u kunt treffen.

Ook het signaleren van overbelasting is van groot belang. Het voorkomen van de werkdruk door het takenpakket van werknemers te verminderen, kan heel helpend zijn voor werknemers die tegen een burn-out aanzitten. Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan kan hierbij helpen.

Het is echter ook belangrijk dat andere energiebronnen benut worden. U kunt bijvoorbeeld denken aan het inschakelen van andere medewerkers om ondersteuning te bieden, een efficiënte invulling van de werkzaamheden, het uitspreken van waardering of afspraken maken over flexibele werktijden.

Voor langdurig ziekteverzuim zijn er verschillende re-integratieprogramma’s waardoor werknemers weer stapje voor stapje aan het werk gaan. Kortom, genoeg mogelijkheden waar u als manager iets mee kunt!

Leo Bisschop

Wilt u advies bij het terugdringen van de werkdruk bij uw werknemers?
Neem dan contact met ons op.