Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Handhaving: Inhuren of uitbesteden?

Handhaving: Inhuren of uitbesteden?

laptop

Inhuren of uitbesteden? Een vraag die regelmatig voorkomt. De voorkeur van opdrachtgevers varieert in de tijd. In de ruim 25 jaar waarin ik actief ben op het gebied van handhaving van milieu-, later omgevingswetgeving is dit langzaam veranderd. Aanvankelijk was het oordeel dat deze overheidstaak niet door commerciële bedrijven kon worden uitgevoerd. Begin negentiger jaren is dat voorzichtig verschoven naar projectmatige uitbesteding van handhavingsprojecten; soms tot een bijna turn-key-achtige wijze.

Vanaf 2005 is de voorkeur van opdrachtgevers gaan schuiven naar inhuur van medewerkers in plaats van uitbesteden. De introductie van de kwaliteitscriteria heeft dit versterkt en dat is naar mijn mening niet in alle gevallen een goede ontwikkeling. Uitbesteden of inhuren hebben beide voor- en nadelen.

Inhuur

Bij inhuur van een handhavingsadviseur draait deze mee in de organisatie van de opdrachtgever. Dat vraagt om begeleiding en aansturing. Indien de inhuur plaatsvindt om pieken op te vangen is de organisatie doorgaans al zwaar belast en dan is deze extra begeleiding niet altijd een pré. Een ander nadeel van inhuur is dat je de kennis en ervaring binnenhaalt van één persoon, terwijl binnen het bureau van de opdrachtnemer veelal veel meer kennis en ervaring beschikbaar is. Afhankelijk van de aard van de opdracht kan dat een factor zijn.

Uitbesteding

Bij uitbesteding van een handhavingsproject is het belangrijk dat het te bereiken resultaat bij opdrachtverstrekking eenduidig is vastgesteld. Dat kan zijn controleer 200 bedrijven op de naleving van de Wabo voor die datum. En het zou, veel uitdagender, ook een te bereiken milieudoel bij een bepaalde bedrijfstak kunnen zijn, waarbij de opdracht begint met het analyseren van de vraag en het voorstellen van een aanpak. Hierbij zouden naast repressieve ook preventieve middelen kunnen worden ingezet.

Lees ook “De nadelen van uitbesteding

Inhuur of uitbesteding?

Uitbesteding kost meer voorbereiding en vraagt gedurende de uitvoering minder van de organisatie. Bij inhuur ligt dit precies andersom. Naar mijn mening is inhuur een goede keuze als het werkpakket goed aansluit op de kwaliteit van de inhuur en als er voldoende begeleidingscapaciteit binnen de organisatie beschikbaar is. Is één van beide niet het geval dan komt uitbesteding meer in beeld. Dit geldt ook voor innoveren van de handhaving. Iets waar naar mijn mening nog veel te winnen is.

Kees Vermunt

Benieuwd naar wat Bisschop + Partners voor uw organisatie kan betekenen?

Neem contact met ons op