Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Aansturen van medewerkers: hoe doe je dit met succes?

Aansturen van medewerkers: hoe doe je dit met succes?

Motiveren van uw medewerkers begint met de vraag ‘waarom werkt uw personeel?’

Hoe u als manager deze vraag beantwoordt is bepalend voor uw manier van leidinggeven. Managers die niet of nauwelijks over deze vraag nadenken nemen vaak weinig eigen verantwoordelijkheid voor het motiveren van hun werknemers. Managers die denken dat geld voornamelijk een motivatie is voor medewerkers om te werken bieden als oplossing vaak een financiële beloning om medewerkers dat stapje extra te laten zetten.

Hoe stuurt u als leidinggevende nou uw personeel zo aan dat ze gemotiveerd zijn en blijven?

Intrinsieke motivatie duurt het langst

Een ander antwoord op de vraag met welke motivatie iemand werkt is ‘omdat het voldoening geeft’ of ‘omdat het werk aansluit op de interesses en ambities van een medewerker.’ Intrinsieke motivatie dus. Dit vereist een heel andere leiderschapsstijl dan bij de eerder genoemde extrinsieke motivatie voorbeelden. Het aansturen van medewerkers is dan niet meer alleen werk delegeren en zorgen dat het afkomt, maar veel meer de ambities en talenten van uw medewerkers kennen en daar bij het leidinggeven op inspelen.

Medewerkers stuur je aan vanaf de werkvloer

Als manager is het belangrijk om aanwezig te zijn daar waar het werk uitgevoerd wordt. Op de werkvloer waar uw personeel is dus. Alleen op deze manier kan een manager iets zeggen over bijvoorbeeld de effecten van de werkverdeling en dit waar nodig bijschaven. Een manager die regelmatig op de werkvloer verschijnt, krijgt daarnaast ook de mogelijkheid om zijn medewerkers beter te leren kennen en te weten wat er leeft.

Medewerkers houden van zekerheid en transparantie

Er is niets vervelender voor een medewerker, en dus voor de productiviteit,  dan geen zekerheid hebben. Omdat bijvoorbeeld afspraken niet nagekomen worden of dat, door gebrek aan informatie vanuit het management, roddels en geruchten kunnen ontstaan.

Daarnaast worden er van bovenaf soms beslissingen genomen die grote impact hebben op de medewerkers, bijvoorbeeld een ontslagronde. Bij het aansturen van uw medewerkers is het dan makkelijk om zekerheid te bieden door open en transparant te zijn over beleid en beslissingen.

Een gemotiveerde werknemer is een werknemer die vertrouwen heeft in de manager, weet wat er speelt en wat er van hem of haar verwacht wordt. Lees hier meer over het belang van interne communicatie.

Motiveren van medewerkers betekent vertrouwen geven

Medewerkers die veel zelfstandigheid en vertrouwen krijgen in de uitvoering van hun werk geven dat ook terug. Sterker nog, betrokken medewerkers zetten vaak uit zichzelf nog een tandje bij. Vertrouwen is niet alleen ruimte bieden voor initiatief en creativiteit, maar uit zich ook in het stimuleren van participatie. Laat medewerkers meedenken over beleid van uw organisatie of het verbeteren van samenwerking. Zo stuurt u aan op medewerkers die het beste uit zichzelf willen halen.

Over intrinsieke motivatie

Waarom werken mensen? Lees meer over een voorbeeld uit de praktijk van Bisschop + Partners: Hoe stuur je medewerkers succesvol aan?

Door: Leo Bisschop