Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Hoe stuur je medewerkers succesvol aan?

Hoe stuur je medewerkers succesvol aan?

Soms is het de moeite waard om blogs uit het verleden te toetsen in de tijd. Onder de titel ‘Aansturen van medewerkers, hoe doe je dit met succes?’ deelde Leo Bisschop medio 2017 zijn visie op de menselijke maat binnen een professionele organisatie. Caspar Bitter, directeur van Bisschop + Partners, put vier jaren later uit eigen ervaring en houdt Leo’s visie tegen het licht van de Ondernemingsprincipes van Bisschop + Partners en het hieruit voortvloeiende personeelsbeleid.

Caspar Bitter

‘Ik wil met Bisschop + Partners de leefomgeving een stem geven en kennis overdragen aan een nieuwe generatie,’ zegt hij. ‘Bij ons zijn het de senior adviseurs – de meesters – die hun kennis en kunde overdragen op meer onervaren collega’s – de gezellen. En dat alles in een bedrijfsklimaat waar zelfstandigheid, eigenheid, mondigheid, veiligheid en werkplezier voorop staan. Of dat ook zo door hen ervaren wordt? Bezoek de pagina “Onze mensen” op deze site en oordeel zelf!’

Over intrinsieke motivatie

Waarom werken mensen?

‘Uitgaande van de verwachting dat het geldelijke aspect goed geregeld is werken mensen voor voldoening in het werk, of omdat het aansluit op interesses en ambities van medewerkers. In onze Ondernemingsprincipes kijken we dan ook verder dan geld en speelt coaching een belangrijke rol. Onze managementstijl stelt het inspireren van medewerkers centraal. Als leidinggevende dien je dan ook een plek te bieden waar het goed en leuk werken is. Dit doe je door ambities en talenten te (h)erkennen en verdere ontwikkeling te faciliteren. Dan wordt intrinsieke motivatie versterkt.’

Aansturen van medewerkers

‘Om medewerkers op de werkvloer aan te sturen worden zij door een mentor ondersteund in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Wij hanteren daarvoor het meester – gezel principe, waarmee we de kennis van nu borgen voor de toekomst. Bij projecten voor onze opdrachtgevers paren wij senior adviseurs aan beginnende junior adviseurs en dat werkt perfect! Junior medewerkers van een tijdje terug draaien nu al mee als buddy’s voor de allernieuwste collega’s. Het is voor onze medewerkers motiverend om kennis op te doen en deze vervolgens weer te delen.’

‘Daarnaast is een bedrijfscultuur met een directe communicatie en een grote saamhorigheid een vereiste. Hierin bestaan geen domme vragen en je kunt dan met plezier en vertrouwen meedraaien in een uitdagende en inspirerende werkkring.’

Aansturen in tijden van Corona

‘Ik hoop dat deze blog op dit vlak beperkt houdbaar is. We leven natuurlijk in een tijd die anders is dan anders – dat hoef ik niet uit te leggen. Door Corona zijn we aangewezen op afstand en een voornamelijk digitale werkvloer. Daar weten we elkaar al vanouds te vinden. De onderlinge coaching en de productiviteit voor onze opdrachtgevers gaan ongehinderd door. Hier vertaalt zich direct het voordeel van het zelfstandig en resultaatgericht acteren van onze medewerkers. Zij zijn gewend om zelf verantwoordelijkheid te nemen en advies in te roepen wanneer dat nodig is.’

‘Wat minder goed te ondervangen is, ligt op het gebied van informele activiteiten. Werkoverleggen en bureaubijeenkomsten koppelen we normaal gesproken aan leuke activiteiten. Daar komen gesprekken los en worden banden versterkt. Nu doe je dat met videoconferenties wat natuurlijk surrogaat is voor fysiek contact.’

‘Voor echt persoonlijk contact met medewerkers is in deze tijd de buitenruimte onze werkvloer. Een bos – of stadswandeling met dialoog op anderhalve meter is voor nu een goede oplossing.’

wandelen met de hond

Medewerkers houden van zekerheid en transparantie

‘Onze Ondernemingsprincipes zijn op het stuk van communicatie ondubbelzinnig. Onze interne en externe communicatie is consistent, transparant en oprecht. Afspraken kom je na en besluiten die grote impact hebben neem je samen. Een afvaardiging van onze medewerkers toetst jaarlijks hoe wij onze Ondernemingsprincipes vertalen naar de praktijk. Een open, transparant en veilige communicatie zijn basisprincipes. Open en transparant waar het gaat om ons bedrijf, de kansen, bedreigingen, vooruitzichten en het toekomstperspectief. Veilig waar het gaat om overleg en afspraken van persoon tot persoon. De match tussen de ambities en talenten van de medewerker en het belang van de organisatie staat daarbij centraal, niet top-down maar in een dialoog tussen gemotiveerde mensen die elkaar kunnen vertrouwen. De medewerker weet wat hij kan verwachten en heeft vertrouwen in wat er van hem of haar wordt verwacht.’

Motiveren van medewerkers betekent vertrouwen geven

‘In onze Ondernemingsprincipes staat te lezen: “Wij bieden onze medewerkers een veilige en inspirerende werkomgeving.” Naast het vertrouwen dat onze medewerkers in Bisschop + Partners hebben, geeft Bisschop + Partners hén ook het vertrouwen. Micromanagement en mensen voorschrijven op welke manier ze iets dienen te doen… dat is er bij ons niet bij. Hierdoor krijgen medewerkers de ruimte om op basis van eigen initiatief en creativiteit te werk te gaan. Dat dit inspireert en motiveert wordt dan een abc-tje. Iedere medewerker zet dan zijn of haar beste beentje voor.’