Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Nieuwe app helpt toezichthouders bij effectieve communicatie

Nieuwe app helpt toezichthouders bij effectieve communicatie

iPad met app voor toezichthouders

Leo Bisschop: In de kroeg kom je weleens op een goed idee

Leo Bisschop heeft talloze voetafdrukken liggen in vergunningverlening en handhaving. In een eerdere blog over een training voor handhavers presenteerde hij daarvan het destillaat dat dit opleverde: één enkele volzin over handhaving en communicatie. ‘Effectief communiceren heeft alles te maken met aandacht, inleving, respect en vertrouwen,’ betoogt hij. ‘Dat geldt niet in het minst voor de handhaver die een bedrijf controleert. Maar waar gaat diens meeste aandacht naar uit? Naar het verhaal dat de bedrijfsvoerder hem vertelt? Of naar zijn lijstje van aandachtspunten! Ik constateer dat daar té vaak iets mis gaat. Wat doe je daaraan – die vraag liet me niet los. Totdat ik met vrienden in een eetcafé een snelle hap bestelde. De bediening liep met tablets rond. Op een plattegrond van de zaak toetsten ze ons tafeltje in en daarna wat we bestelden. Grote, kleurige knoppen voor drankjes, voorgerechten, hoofdgerechten en toetjes. Daaronder overzichtelijk de beschikbare waar. De baas kan de app zelf vullen. Een kind kan de was doen. Dit is het, dacht ik. In de kroeg kom je weleens op een goed idee.

Gemier

Leo Bisschop: ‘Handhaving gaat over gedragsbeïnvloeding en gedragsbeïnvloeding begint bij effectieve communicatie’

‘Elke inrichting heeft natuurlijk zijn eigen milieuaspecten die een risico vormen voor onze leefomgeving. Om die risico’s in te perken, schrijven we gedragsregels en voorzieningen voor en controleren we de naleving daarvan. Vroeger deden we dat met pen en papier, op afvinklijstjes of met de inmiddels verstrekte milieuvergunning. Tegenwoordig zijn daar applicaties voor en verschijnen we met een tablet in de hand. Maar – o – wat een gemier. Te kleine toetsjes voor te dikke vingers. Te veel informatie omdat er vooral vanuit ICT wordt gedacht. En dat is: zoveel mogelijk gegevens ontsluiten. Dat vreet aandacht – aandacht die niet meer uitgaat naar de man of vrouw met wie je door het bedrijf loopt. Dan zeg ik: “Een goede applicatie is een hulpmiddel, geen doel.” Open deur?’

Hoofdlijnen

‘Met onze Toezichtapp Bisschop + Partners redeneren wij niet vanuit ICT maar vanuit toezicht en handhaving. Hij leidt je op hoofdlijnen langs de relevante milieu- en veiligheidsaspecten en voert je naar details waar nodig. Dat stelt je als toezichthouder in staat om je oor te luisteren te leggen en de situatie ter plekke in te schatten. Iemand die in overtreding is, doet dit lang niet altijd uit onwil. Een voorbeeld? Als er op oliedrums moet worden aangegeven dat er afgewerkte olie in zit en die aanduiding ontbreekt, dan is dat slordigheid. En bij herhaling onwil. Als de vloeistofdichte vloer van achtduizend euro er bij een vervolgbezoek nog niet ligt, dan kan dat ook betekenen dat het geld daarvoor ontbreekt. En kun je met elkaar in overleg over de oplossing. Effectieve communicatie!’

Overzicht in alle eenvoud

‘Terug naar de kroeg. Zoals de cafébaas achter de kleurige knoppen zijn menu inklopt, zo kan degene voor wie wij werken de milieuaspecten laten intikken die hij belangrijk vindt. Provincies en gemeenten zijn de opdrachtgevers van de zesentwintig omgevingsdiensten die ons land telt. In overleg – en op grond van ervaringen – stellen zij jaarprogramma’s op. Ze kunnen een bepaalde branche onder de loep nemen – bijvoorbeeld alle agrarische bedrijven. Ze kunnen op een bepaald veiligheidsaspect gaan controleren – bijvoorbeeld de opslag van gevaarlijke stoffen over de volle breedte van hun bedrijvenbestand. Onze applicatie leidt je door de gewenste aspecten heen. Hij is eenvoudig te bedienen. En hij genereert aan het einde van het bezoek niet alleen een rapportage, maar ook managementinformatie. Bijvoorbeeld: wat is de top tien van meest geconstateerde overtredingen? Of: hoe staat het er in het algemeen voor met het naleefgedrag? Die gegevens vormen weer nuttige input voor een nieuw jaarprogramma. Overzicht in alle eenvoud.’

Digitale senior    

‘Ik zei het al: de gebruiksvriendelijkheid van onze applicatie en het maatwerk waarmee hij naar wens van onze opdrachtgever is gevuld, stellen je in staat om meer aandacht te besteden aan degene met wie je door het bedrijf loopt. Daarbij geldt dat je niet per se een senior controleur hoeft te zijn om de werkprocessen en milieuaspecten van een inrichting te doorschouwen en te beoordelen. En dat sluit weer prachtig aan met een van de doelstellingen van Bisschop + Partners: het opdoen en borgen van kennis en kunde voor de toekomstige generatie. Handhavers leren op het werk. Als het ware met een digitale senior bij de hand!’

Meer weten over de Toezichtsapp?