Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Scholing van eigen personeel: hoe pak je dat aan?

Scholing van eigen personeel: hoe pak je dat aan?

Scholing van werknemers

Om organisaties te laten floreren, is scholing van werknemers van groot belang. Als manager vraagt dit om een investering, maar op de lange termijn zal het ook veel opleveren. Scholing betaalt zich namelijk altijd terug waardoor u als organisatie vooruitgang kunt boeken op diverse terreinen.

In dit artikel gaan we verder in op scholing voor uw eigen personeel. Waarom is scholing van werknemers belangrijk en hoe kun je dit als manager het best aanpakken?

Waarom is scholing belangrijk?

Als manager is het uw taak om uw organisatie efficiënter te laten werken. Ziekte-uitval kunt u als manager niet altijd voorkomen. Wat u wel kunt doen, is ervoor zorgen dat andere werknemers de taken van de zieke werknemers overnemen. Ook bij vakantie van werknemers is dit een ultieme manier om geen nieuwe mensen te hoeven aannemen. Dankzij scholing van eigen personeel vermeerdert de kennis van werknemers en zijn ze op meerdere plekken inzetbaar. Daarmee verhoogt u de efficiency in de organisatie.

Diploma’s en certificaten voor personeel

Niet alleen kennis, maar ook vaardigheden en diploma’s zijn voor werknemers steeds belangrijker om van waarde te zijn voor een organisatie. Dankzij praktijkervaring kan personeel studie gemakkelijk combineren met de dagelijkse werkzaamheden. Bovendien kan de opleidingsduur er vaak aanzienlijk mee verkort worden. U verstevigt dankzij de scholing van werknemers niet alleen uw interne organisatiestructuur, maar dankzij scholing wordt een bedrijf ook veel flexibeler en kennis op waarde geschat.

Wat kunt u als manager doen op het gebied van scholing van werknemers?

Voor u als manager is het belangrijk om eerst de belangrijkste doelen van de organisatie voor ogen te hebben. Daarmee krijgt u duidelijk wat u precies wilt bereiken en waar u uw personeel het beste voor kunt inzetten.
Als manager kunt u scholing van werknemers op diverse manieren vormgeven. De meest voor de hand liggende opties zijn:

  • Workshops en trainingen: deze kunnen intern of extern worden gegeven. Extern is de opleiding meestal iets goedkoper, maar minder flexibel.
  • E-learning: dit is een online opleiding. Het voordeel is dat uw personeel op een eigen tijdstip deze opleiding kan volgen en er geen reis- of verblijfkosten aan verbonden zijn.
  • Gebruik van oud-werknemers die kennis overdragen.

Probeer werknemers deze trainingen en cursussen zoveel mogelijk in eigen regio of dichtbij het bedrijf te laten volgen. Vergeet bovendien niet dat deze opleidingskosten fiscaal aftrekbaar zijn.

Wat levert scholing van werknemers op?

Door werknemers te scholen, vermeerdert de kennis in een organisatie en kunt u eigen personeel inzetten bij het wegvallen van werknemers, in plaats van het huren van extern personeel. Bovendien blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs dat studerend personeel tevredener is over hun werk en vaak ook een belangrijke bijdrage levert aan een goede sfeer in een organisatie.

Investeer in uw personeel

Door in personeel te investeren, betekent dat u ook investeert in uw organisatie. Een investering die zich uiteindelijk terugbetaalt. Het inplannen van gesprekken met het personeel kan een eerste stap zijn om te ontdekken welke opleidingsmogelijkheden er goed bij hen passen. Daarmee kan het personeel zich gemakkelijker aanpassen aan de ontwikkelingen die er gaande zijn binnen een organisatie. U zult verbaasd zijn over hoe dat zich terugbetaalt in de uiteindelijke resultaten.

Leo Bisschop